OVI - ISI és DRÁMA - OVI

Készülj velem játékosan az iskolára!

 

Észlelés, érzékelést fejlesztő játékok

 

 A sikeres gyermeki teljesítményhez szükséges a részképességeket, az esetleges képességhiányokat fejleszteni. melyet leghatékonyabban játékkal tudjuk.

A játékszituációban a gyermek érdeklődése, teljesítménye, aktivitása is nagyobb.

Gyűjtemény olyan játékokat tartalmaz, melyek játszva fejlesztik az eredményes tanuláshoz szükséges különböző kognitív, megismerő képességeket – az érzékelés-észlelést.

 

ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS

Az érzékelés, és az észlelés szoros kapcsolatban áll egymással. Az érzékelés a külvilág ingereinek felfogása az érzékszerveink, illetve érzékelő sejtjeink (receptor sejtek) segítségével.

Érzékleti modalitások:

-      látás,

-      hallás,

-      szaglás,

-      ízlelés,

-      bőrérzékletek: tapintás, hőmérséklet-érzékelés, fájdalomérzékelés, testérzékletek.

Az észlelés az ismeretszerzés első lépése, fontos szerepe van a tájékozódásban. Függ a figyelemtől, motivációtól, érdeklődéstől.

 

 

 1.               VIZUÁLIS ÉSZLELÉST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

 

 

Kéztükrözés

Eszköz: -

A résztvevők párokra oszlanak. A párok szembeállnak egymással. A csoportvezető jelére kezüket tenyérrel szembefordítják partnerük kezével. Először a pár egyik tagja mozgatja mindkét kezét a tenyér síkjában, tetszés szerinti irányban (fel-le, jobbra-balra.

A pár másik tagja tükörként követi kezével ezt a mozgást. Kb. 2-3 perc elteltével a csoportvezető jelére a pár tagjai szerepet cserélnek: aki eddig vezető volt, az vezetett lesz, és viszont.

A gyakorlat végén a páronként beszámolnak érzéseikről együttműködésükről, megbeszélik az egész játék tanulságait.

 

Keress, találj, hallgass!

Eszköz: kisméretű tárgy

A játékosok közösen kiválasztanak egy kisméretű tárgyat, majd egy kivételével kimennek a teremből. A bent maradó játékos elrejti a tárgyat. A többiek bejönnek és elkezdik keresni. Aki megtalálta, annak semmilyen módon nem szabad jelezni a társainak, csak leül.

Az utoljára maradó játékos a vesztes.

Játék megfigyelőkészségre és az összpontosításra és önuralomra épít.

 

Botmegközelítés

Eszköz: bot, síp

A leszúrt bot köré felállnak a játékosok, "hátra arc"-ot csinálnak, elmennek egy bizonyos távolságra, ahonnét még egyszer megnézik, milyen irányban van a bot. Ha ez megtörtént, szemüket bekötik, és sípjelre valamennyien elindulnak a bot felé.

Nyertes az, aki megtalálta a botot, vagy a vezető sípjelekor hozzá legközelebb jutott. Aki a botra már rátalált, halkan félreáll, hogy ne legyen a többi játékos útjában.

  

Tolvajlépés

Eszköz: -

Egy játékos egy fal vagy fa mellé áll hunyónak. A többiek tőle 25-30 méterre felállnak egy sorban. A hunyó hátat fordít a sornak, és hármat számol, hangosan. Ez alatt a többiek megindulhatnak, és léphetnek egyet - kettőt a hunyó felé. Több lépésre nincs idejük, mert a hunyó a három után egyet tapsol és visszafordul. Akit mozdulni lát, visszaküldi az indulóvonalhoz. Aztán megint megfordul, számol, tapsol - és így tovább.

Minden játékos köteles engedelmeskedni a hunyónak s vita nélkül visszamenni, ha küldik.

    

Csak fordítva

Eszköz: -

A játékvezető szemben áll a játékosokkal, és különböző mozdulatokat végez, amelyeket a játékosoknak utánozniuk kell, de fordítva.

-      Ha a bal lábán ugrál, akkor a játékosok a jobbon,

-      ha a jobb kezével vakarja a vállát, akkor a játékosok a ballal,

-      ha előre hajtja a fejét, akkor a játékosok hátra,

-      ha jobb oldalra dől, akkor a játékosok balra stb.

A játékvezető először lassan majd egyre gyorsabban váltogatja és végzi a mozdulatokat.

Aki eltéveszti, annak valamilyen zálogot kell adnia.

    

Pecázás

Eszköz: parafa dugó, U szeg, hurkapálcika, zsineg, gémkapocs, tál, víz

Parafa dugókból és U szegekből halakat, hurkapálcákból, zsinegekből, gemkapcsokból horgászbotot készítünk. Tálba vizet töltünk, belehelyezzük a halakat és kezdődhet a horgászat.

Az győz, aki adott időn belül több halat tud kifogni.

Nehezítés:

-   Az egyik kezet a hát mögött kell tartani.

-   Fél lábon állva kell horgászni.

 

 

 2.               AUDITÍV ÉSZLELÉST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

 

 

Hangtalan leülés

Eszköz: szék, kendő

A két széket előkészítünk. A játékos gyermekek közül egy önként vállalkozó leül az egyik székre, majd bekötjük a szemét. Az egyik társa megpróbál hangtalanul leülni a mellette lévő székre. A csukott szemű gyermek kézfeltartással jelzi, ha meghallotta a társát.

A következő játékban, jelző gyermek lesz, aki hangtalanul le tudott ülni a székre.

 

Hangnyomozó

Eszköz: kendő, zajt adó tárgy

A gyerekek körben ülnek, egy önként vállalkozó gyermeknek bekötjük a szemét, majd a kör középre áll. Társai egy kulcscsomó (vagy más hangot adó tárgyat) adogatnak egymásnak arra törekedve, hogy ne szólaljon meg a tárgy. A középen álló gyermek arra mutat, ahonnan az esteleges hangot hallja.

Aki zajt keltett a tárggyal, a kör közepére áll bekötött szemmel. Így folytatódik addig a játék, ameddig a gyermekek figyelme és érdeklődése ezt megengedi.

 

Hanglopó

Eszköz: hangot adó tárgy

A gyermekek körben állnak. Egy gyermek bekötött szemmel ül a kör közepén, előtte hever egy kulcscsomó vagy egy hangot adó tárgy. Társai megpróbálják elemelni, úgy ellopni, hogy ne adjon ki hangot

Cél: Úgy e lopni a hangot adó tárgyat, hogy a bekötött szemű gyermek azt ne vegye észre.

 

Csendes posta

Eszköz: -

A pedagógus vagy egy gyermek egy szót vagy mondatot súg társa fülébe, amit "tovább kell adni". Az utolsó játékos hangosan kimondja a hallottakat, ekkor kiderül mennyit torzult az információ.

Cél: A kezdő szót, vagy mondatot úgy átadni, hogy az utolsó gyerek azt tudja kimondani.

 

Hang nélküli rendrakás

Eszköz: terem eszközei, tárgyai

Egy gyermeket csukott szemmel leültetünk, miközben társai elkezdenek minél halkabban rendet rakni.

Az ülőgyermeknek ki kell találnia, hogy mi zajlik körülötte (ki-mit csinál).

Cél: hangtalanul rendet rakni, hogy a bekötött szemű gyermek ne halljon semmi neszt.  A bekötött szeműnek nagyon figyelni minden apró zajra.

 

Kövesd a hangot

Eszköz: hangot adó tárgy

A gyerekek csukott szemmel lépkednek a hang irányába. Bármilyen tárgy vagy hangszer használható, a hang iránya folyamatosan változik, hiszen a hangot adó személy sétál a szobában/teremben.

 

Ébresztő

Eszköz: hangszer

A gyermekek csukott szemmel fekszenek a földön, vagy lehajtott fejjel ülnek az asztalnál. A pedagógus egy hangszerrel körbejár, csak az a gyerek kelhet fel, akinek a feje felett szólalt meg a hangszer. 

 

Kakukkmadár

Eszköz: kendő

A játékosok körbe ülnek, egy játékosnak kendővel bekötjük a szemét, ő lesz a vadász. A többiek kapnak egy számot. A vadász nem tudja, ki melyik számot kapta, csupán annyit, hogy annyi szám van, amennyi a társaság létszáma. Mond egy számotm és akinek a számát mondta, az annyit kakukkol, amennyi a száma.

A bekötött szemű vadásznak ekkor ki kell találnia, ki kakukkolt. Ha eltalálja, helyet cserélnek. Ha nem, zálogot ad, és újabb számokat mond mindaddig, amíg valamelyik kakukkmadarat sikerül elejtenie. A kakukkmadárból ekkor vadász, a vadászból kakukkmadár lesz.

    

Hangadó játék

Eszköz: Hangadó játék

A játékosok körben ülnek. Egy játékos beáll a kör közepére. Becsukja a szemét, és lassan körbefordul. Ezenközben a körben ülő játékosok egy hangosan zenélő játékot adnak körbe. Amikor a középen álló játékos azt kiáltja: "állj!", a játék annál a gyereknél marad, akinek éppen a kezében volt. Ekkor a középen álló játékos erősen a hangod adó hangra koncentrál, megpróbál a hang alapján - továbbra is csukott szemmel - odamenni ahhoz a játékostársához, akinél éppen az óra van, és megfogni a hangadó játékot.

Ha ez sikerül, akkor helyet cserél a játék eddigi tulajdonosával, és most az megy a kör közepére.

 

Kanál kopogtató

Eszköz: két kanál

Egy vagy két játékos középen ül bekötött szemmel. Egy másik mezítláb jár körbe, és 2 kanállal kopogtat. A bekötött szeműeknek abba az irányba kell mutatniuk, ahonnan a kopogást hallják.

Aki kitalálja, mehet kopogtatni.

 

Gyorstávirat

Eszköz: -

A játékosok körben állnak vagy ülnek.  Választanak egy indító játékost, ő a postás, aki kitalál egy rövid mondatot és a mellette álló fülébe súgja úgy, hogy a kezéből tölcsért formál a másik füle előtt. Ennek a játékosnak meg kell ismételnie a hallott szöveget a következő játékos fülébe súgva. Amikor az utolsó játékoshoz ér a súgott szöveg, ő azt hangosan kimondja.

Szöveg csak egyszer súgható a mellettük álló fülébe. Azt kell tovább adniuk, amit hallottak. Szűrhető a játékkal a rosszul halló gyerek.

    

Vak fülelő

Eszköz: kendő, papír tölcsér

Kiválasztunk egy fülelőt, akit kiküldünk a teremből.

Akik bent maradnak, azok megállapodnak egy - kétmondatos szövegben. Ezután behívjuk a fülelőt és bekötjük a szemét.

A játékosok egy papírból készült tölcsérbe mondják a szöveget. A fülelőnek meg kell mondania ki beszélt.

A játékvezető számlálja, hogy hányszor talált. (A hangot el lehet változtatni.)

Az lesz a győztes, akinek a legtöbb találata van.

    

Találd ki, hogy ki vagyok?

Eszköz: kendő

A gyerekek kört alkotnak. Egy játékos beáll a kör közepére, s bekötjük a szemét. A játékvezető rámutat valakire, aki a középen álló mögé oson, és elváltoztatott hangon kérdez.

„Találd ki, hogy, ki vagyok? „Ha eltalálja ki ő, akkor helyet cserélnek, ha nem akkor folyik tovább a játék.

 

 Hol vagy, Jancsi?

Eszköz: 2 db. kendő, sál, síp

A játszók kezüket összefogva kört alkotnak, s ketten bemennek a középre. Mindkettőnek bekötik a szemét, az egyik egy sálat vesz kezébe, a másik pedig egy sípot. Háttal egymásnak felállítjuk őket s adott jelre mindegyik három lépést megy előre, utána az, akinél a sál van, azon iparkodik, hogy a másikat azzal eltalálja. Mivel egyik sem lát, nem találnák meg egymást, ha annak, akinél a síp van, nem kellene időnként sípolnia. Mivel a hang után menni elég bizonytalan s a ravasz sípoló a hangadás után azonnal tovább lopódzik, így hát igen mulatságos játék.

 

 

 3.               KINESZTETIKUS ÉRZÉKELÉST, ÉSZLELÉST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

 

Csavaros tetők

Eszköz: 6-8 darab különféle méretű csavaros üveg

A játékvezető és a csoporttagok előre összegyűjtögetnek különböző csavaros tetejű üvegeket. Lehet köztük nagy és kicsi, keskeny és kövér, műanyag és üveg, fémtetős és műanyag tetős stb. Mindet egy tálcára rakjuk, és a játék előtt minden résztvevő megnézegetheti, kipróbálhatja őket.

Az első játékos leül a tálca elé, bekötik a szemét és a tapintására hagyatkozva megpróbálja összepárosítani az üvegeket a megfelelő tetőkkel. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a tető rácsavarását az üvegre az egyik érzékszerv - a látás - kiiktatásával végrehajtani.

 

Gumiember

Eszköz: -

Párokban választunk. A pár egyik tagja a gumiember, akinek feszítő-lazító gyakorlat lesz ez a játék. Társa felpumpálja a gumiembert, hangos be és kilégzésekkel, számára játékunk légző gyakorlat. Addig pumpál, amíg az tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden porcikája, majd kihúzza a képzeletbeli dugót, lassan áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiember fokozatosan elernyed, s végül elterül a földön.

 

Mi van a kosárban?

Eszköz: kosár tele mindenfélével

A játékosok becsukják a szemüket. A letakart kosarat, melyben különféle dolog van, körbeviszem, és mindenki keressen benne legalább egy olyan dolgot, amit tapintással felismer. Ezt jegyezze meg, majd sorban, mindenki elmond egyet a kitapintott tárgyak közül.. A második körben kitesszük az asztalra a kosár egész tartalmát, megnézzük nyitott szemmel, kézbe vesszük, megtapogatjuk. Ezután a tárgyak visszakerülnek a kosárba, és mindenki megfog egyet közülük csukott szemmel. A tárgyat kézbe veszi, kitapogatja, megpróbálja felismerni. Csak a felismerés és megnevezés után veszi ki a tárgyat a kosárból.

 

Gesztenyeszedés

Eszköz gesztenye, gyűjtő edény

Gesztenyéket szétszórjuk a játékhelyen. A játékosok felállnak és gyűjtő edényt tartanak a kezükben. „Rajta!”- vezényszóra elkezdik gyűjteni a szétszórt gesztenyéket, s közben a következő versikét mondják:

„Itt van az ősz, sárgulnak a levelek,

Vadgesztenyét gyűjtenek a gyerekek.

Szedegetik, gyűlik a sok gesztenye,

Számoljuk meg, vajon mennyi fért bele?"

A versike elmondása után „Kész!”- vezényszóval lezárjuk a játékot. Mindenki megpróbálja megszámolni a saját gyűjteményét.

Győz az, aki a legtöbbet gyűjtötte.

 

Gyöngygyűjtés

Eszköz: gyöngyök

Felállunk nagy körben, a földön szétszórt gyöngyök. A gyerekek lehúzzák a cipőjüket, majd bekötik a szemüket. A gyerekeknek csak azokat a gyöngyszemeket szabad összegyűjteniük, amelyekre ráléptek. Kézzel csak akkor szabad a gyöngyöket felvenni a földről, ha azt lábukkal már megérintették.

„Rajta! vezényszóra kezdődik a gyűjtés. „Kész! vezényszóval lezárjuk a játékot.

Győz az, akinek a legtöbb gyöngyszeme van.

 

4. TÉRBELI ÉRZÉKELÉST, ÉSZLELÉST FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

                 

A galambom nem piszkos (banya játék)

Eszköz: -

A gyerekek kijelölnek maguknak egy házat (nagy kör). Arra jön a vén banya, a gyerekek követni kezdik, miközben ezt mondogatják:

- A galambom nem piszkos, éjjel-nappal lábat mos, hánykor vén banya?

A banya válaszol: - Hatkor.

A gyerekek újra mondogatják a versikét egészen addig, míg a banya azt nem mondja: - Tizenkettőkor.

Erre megpróbál mindenki a házba szaladni. A banya annyit fog el közülük ahányat tud. Az elfogottakat saját házába viszi.

Az utolsónak elfogott játékos lesz a banya.

                      

Kendőrablás

Eszköz: játékosok számával megegyező kendő

A játékosok felállnak szétszórt alakzatban. Minden gyereknél van egy kendő, amelynek sarkát bedugja hátul a nadrágjába úgy, hogy a maradék kendő kilógjon. Egy gyerek lesz a „rabló”, aki jelre igyekszik majd minél több kendőt a menekülőktől elvenni. Akitől sikerült elvennie az továbbra is futkározzon, hogy nehezebb legyen a kendőrabló dolga. Bizonyos idő után megállítjuk a játékot.

Ügyes az, akitől a rablónak nem sikerült elvennie a kendőt, az elvett kendőket megszámoljuk, hogy utolsó játék után tudjuk ki volt a legügyesebb a legtöbb kendőt elvevő gyerek.

                 

Ki lesz az első?

Eszköz:-

A játékosok felállnak kettős körben, párokban. A párok szemben egymással. A külsők terpeszállásban, a belsők törökülésben helyezkednek el. Jelre a belsők bújjanak át a külső társuk lába alatt, majd fussanak körbe. Feladat megkerülni a körben álló társat, és ha párjukhoz értek bújjanak vissza a lába alatt és fogják meg egymás kezét felemelve, jelezve, hogy befejezték a feladatot.

Győztes, aki elsőnek ért vissza és a feladatot hibátlanul hajtotta végre.

 

Ki gyűjt többet?

Eszköz: ház, sok-sok játék

A játékosok felállnak egy kijelölt házban. Ház lehet babzsák, játék szék stb. A kör közepén sok-sok játék.

A játékvezető (felnőtt vagy egy gyerek) felteszi a kérdést: „Ki gyűjt többet?

A gyerekek ráfelelik: „Én. A játékvezető ezután elkiáltja: „Rajta!

A gyerekek kiszaladnak a házakból és elkezdődik a gyűjtés: a nagy halomból egyenként hordják a házukba a játékokat, amíg elfogy az egész játék. Mindenki megszámolja hány játékot sikerült gyűjtenie.

Győz az, aki a legtöbb játékot gyűjtötte. A játékokat visszateszik a kör közepére s kezdődhet újra a játék.

    

Fecskék

Eszköz: zsinór

A játékosok felállnak egy vonal mellett, egy sorban egymás mellett. Jelre a gyerekek szerteszét szaladnak, újabb jelre beállnak a vonal mellé, tetszés szerinti sorrendben.

Jól játszik az, aki tolakodás nélkül áll be a vonalhoz, mint a gyülekező fecskék a telefondrótra. Játszhatjuk a mozgás más fajtáival is: ugrálva, mászva, kúszva, ilyenkor más-más állat mozgását utánozzuk.

 

Találd meg a párodat!

Eszköz: síp

A játékosok felállnak sorban, párosával. Jelre futkosás szerteszéjjel, külön-külön. Sípszóra párkeresés, majd megállás kézfogással a pár megtalálásának helyén. Ügyes az, aki elsőnek találja meg párját és mozdulatlan testtartással jelzi azt.

Változatossá tehetjük a játékot, ha különbözőképpen jelezhetik a feladat végrehajtását, pl. guggolásban fogjanak kezet egymással, terpeszállásban fogjanak kezet egymással, a párok tapsoljanak egymás tenyerébe stb.

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 116
Heti: 67
Havi: 2 483
Össz.: 173 359

Látogatottság növelés
Oldal: Észlelés, érzékelést fejlesztő játékok
OVI - ISI és DRÁMA - OVI - © 2008 - 2019 - ovi-isi.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »