OVI - ISI és DRÁMA - OVI

Készülj velem játékosan az iskolára!

 

 

Vigyor FIGYELEM FEJLESZTÉS

 

 

A figyelem aktív, cselekvő magatartás a fontos ingerek kezelésre.

Előkészíti az észlelést, mintegy ráhangolja a gyereket az adott tárgyra, eseményre.

Befolyásolja az emlékezeti teljesítményt, segíti vagy akadályozza a feladatmegoldását.

A figyelem két formáját különböztetjük meg.

1. A spontán figyelem. A figyelem éberen tartásáért kedvező hatást érhetünk el, ha változatos tevékenységet kínálunk..

2. A tanulási folyamatban fontos szerepet játszó szándékos figyelem akarati elhatározás, belső szándék, tudatos választás eredményeként kialakuló figyelmi forma. Ezért nagyon fontos beépíteni a játékot, mint fejlesztési lehetőséget.

 

  A figyelem fejlesztésének jelentősége óriási, mivel szinte egyetlen értelmi képesesség sem működhet nélküle.

A figyelemnek három elemét különböztetjük meg:

  1.     A figyelem terjedelme: Azt jelenti, hogy hány tárgyra, hány különböző szempontra, tulajdonságra tudunk egyszerre egy időben figyelni.
  2.     A figyelem tartóssága: Azt jelzi, hogy mennyi ideig vagyunk képesek figyelni, mennyi ideig tudunk egy dologgal foglalkozni (vers, gyakorlás.)
  3.     A figyelem megoszlása: Hogyan tudjuk váltogatni a figyelmünket az  egyik dologról a másikra.

A figyelem fejlesztése minden játékban benne van, így alkalmasak a figyelem mellett, a gondolkodás, az emlékezet egyes területeinek fejlesztésére is.

A figyelem fejlődésének elősegítése, illetve e képességekben lemaradást mutató gyerekek tudatos fejlesztésére alkalmasak a következő játékok.

 

Figyelemfejlesztő játékok

 

Játék elemlámpával

Eszköz: 2 db elemlámpa

Egyik lámpa a játékvezető kezében, a másik a gyerek kezében van. A gyerekek a lámpájával utasítás szerint végzi a feladatát.

Játékvezető irányít:

-       menj a lámpám fölé, alá, mellé jobbra, mellé balra,
-       világíts a szekrény és a virág közé stb. utasítások szerint mozog.
-       kövesd a lámpámat és csináld, amit én! stb.

Cél: a gyermek az utasításnak megfelelően helyesen végezze el a feladatát.

                 

Mi van a takaró alatt?

Eszköz: terítő, különböző eszközök 8-10 darab

A gyerekekkel közösen 8-10 tárgyat kiválasztunk, majd az asztalra sorba elhelyezzük. a gyerekekkel jól megfigyeltetjük, megnevezzük mindegyiket, majd a letakarjuk.

Cél: A gyerekek próbálják meg felidézni a terítő alá rejtett tárgyakat. A helyes sorrend nagyon fontos.  

 

Mi hiányzik?

Eszköz: 8 - 10 darab gyerekek által választott játék

Közösen kiválasztunk 8-10 db. játékot, megnevezzük együtt. Ezutá a gyerekek becsukják a szemüket, s a játékvezető „elvarázsol” 1-1 tárgyat.

Nehezítés: Egyszerre több tárgyat dug el a játékvezető

Cél: Kitalálni a gyerekeknek a szemük kinyitása után, mi hiányzik?

 

Játék a kézben

Eszköz: különböző tárgyak (labda, könyv, ceruza, építőkocka stb.)

A gyerekek egymás mellé leülnek, mindegyik kezében más-más tárgy van). Egy gyerekeket kiszámolóval kiválasztunk, akinek feladata, hogy jól megfigyelje, kinek mi van a kezébe, majd kimegy. A többiek közül kettő kicseréli a tárgyait. Amikor a kint lévő gyerek bejön, meg kell figyelnie a tárgyakat, és vissza kell cserélnie őket.

 

Hol vannak?

Eszköz: 6-10 tárgy, játék

A gyerekekkel közösen kiválasztunk 6-10 tárgyat. A játékvezető felmutat egy tárgyat, játékot, melyet a gyerekek megnevezik. A játékvezető elrejti a szobában a játékokat, tárgyakat. A gyerekek ezt jól megfigyelik. Majd kérdéseket tesz fel.  Pl. Danika, hova rejtettem a kulcsot?

Vagy megállaz egyik rejtekhely előtt és megkérdezi, hogy mit rejtett el ide? 

 

Tiltott mozdulat

Eszköz: -

A gyerekek kört alkotnak, egy gyerek a kör közepére áll. A játék kezdése előtt megbeszélik, hogy milyen mozdulatot nem szabad utánozni. A kör közepén lévő gyermek különféle mozdulatokat tesz, pl.: ugrál, felemeli a fejét, tapsol stb., a többiek utánozzák mindenben, kivéve azt, ami tiltott.

Aki eltéveszti, vagyis azt is csinálja, amit nem lehet, kiesik a játékból.

                 

Mi hiányzik?

Eszköz: tárgyak, asztal

Néhány tárgyat az asztalra teszünk vagy néhány képet a táblára. Közösen megnevezzük. Ezután a gyerekek becsukják a szemüket, s a nevelő „elvarázsol” 1-1 tárgyat.

Ki kell találni a gyerekeknek szemük kinyitása után, mi hiányzik?

Nehezítés: Egyszerre több tárgyat dug el a nevelő.

                 

Játék a kézben

Eszköz: bármilyen tárgy

A gyerekek egymás mellé leülnek, mindegyik kezében más-más tárgy van. Egy gyerek jól megfigyeli őket, majd kimegy. A többiek közül kettő kicseréli a tárgyait.

Amikor a kint lévő gyerek bejön, meg kell figyelnie a tárgyakat, és vissza kell cserélnie őket. Majd helyet cserél az egyik gyerekkel, és most az megy ki. 

 

Csak fordítva!

Eszköz: -

A játékvezető szemben áll a játékosokkal, és különböző mozdulatokat végez, amelyeket a játékosoknak utánozniuk kell, de éppen fordítva.

-          Ha éppen a bal lábán ugrál, akkor a játékosok a jobbon,
-          ha jobb kezével vakarja a térdét, akkor a játékosok a bal kezükkel,
-          ha előre hajtja a fejét, akkor a játékosok hátra
-          ha jobbra dől, akkor a játékosok balra stb.

A játék vezetője először lassan, majd egyre gyorsabban váltogatja és végzi a mozdulatokat.

Aki eltéveszti, az kiáll a játékból. Az új játékot az vezeti, aki legtovább maradt bent.

                 

 

Hallás figyelem fejlesztése

 

Lopakodás

Eszköz: kendő

A gyermekek körben ülnek, egyikük bekötött szemmel középen ül. Ha a játékvezető egyikükre rámutat, az nagyon óvatosan középre lopakodik. A hunyó igyekszik megállapítani, hogy merről közelítik meg, és arra mutat, amerre a társát hiszi.

Ha eltalálja, helyet cserélnek, ha nem, akkor ő marad középen.

 

Hol szól a csengő?

Eszköz: csengő

Három gyermeknek kendővel kössük be a szemét és vigyük őket a szoba különböző pontjára. Mindegyiket forgassuk meg jól, hogy ne tudjon tájékozódni. Valahol a szobában megszólaltatunk egy csengőt. A bekötött szemű gyermekeknek oda kell menniük, ahol a csengő szól.

Aki először ér oda, az a győztes. A csengő lehetőleg a három gyermektől azonos távolságban szóljon.

 

Kulcsos játék

Eszköz: kulcscsomó

A játékosok körben ülnek. Választunk valakit, aki a kör közepén ül csukott szemmel. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén ülő gyerek meghallja a kulcsok zörgését, akkor a zaj irányába mutat. Ha az irányt eltalálta, akkor helyet cserél a zajkeltő játékossal.

 

Hol ketyeg?

Eszköz: ketyegő óra

Választunk két gyereket. Az egyik gyerek ki megy a szobából. a másik gyerek addig egy jól hallhatóan ketyegő órát eldug a szobában, amit a bejövő gyereknek meg kell keresnie a ketyegés alapján.

Ha megtalálta, akkor Ő lesz a ketyegő óra eldugója és választ maga helyet egy kereső játékost.

                            

A kalóz kincse

Eszköz: apró pénz

A játékosok körben ülnek, választunk egy gyermeket, aki a kalóz lesz. A kalóz a kör közepén a csukott szemmel ül, aki előtt néhány aprópénz van, ezek a kincsei. Valaki kézjelzésre odalopakodik, nesztelenül, csendben és megpróbálja megszerezni észrevétlenül – a kalóz kincsét.

Ha sikerül neki (vagyis nem fogja meg a csukott szemű kalóz), akkor ő lesz az új kalóz – ellenkező esetben másvalakit választunk.

                 

Ugass, kiskutyám!

Eszköz:-

A játékosok körbe ülnek. Kiszámolással kijelölnek egy gazdit, akinek bekötik a szemét, beviszik a kör közepébe, jól megforgatják. Ezután a gazdi tapogatva körbejár, s amikor valakihez odaér, kérlelni kezdi: „Ugass, kiskutyám!” A megtapogatott gyerekek ugatnia kell, ha a gazdi kéri: „Ugass még, kiskutyám!”,

Ha a gazdi kitalálta, ki ugatott, szerepet cserélnek. Ha nem, másnál kell próbálkoznia.

 

Hipp-hopp

Eszköz: -

A gyerekek körben állnak, a játékvezető a kör közepén.

Ha a játékvezető rámutat egy játékosra, s azt mondja: hipp, akkor megmondja a bal szomszédja nevét.

Ha azt mondja: hopp, akkor a jobb szomszédja nevét.

Ha pedig hipp-hoppot mond, akkor mindenki helyet cserél valakivel. Majd folytatódik a játék.

                 

 Hajtsd végre, amit mondok!

Eszköz: -

Választunk egy gyereket, akinek a játékvezető utasításai alapján kell tevékenykedni. A játékvezető lassan, folyamatosan mondja az utasításokat, és a gyerek igyekszik közben végrehajtani. pl:

-          Menj ki az ajtón és gyere vissza!

-          Tedd csípőre a kezed!

-          A bal lábaddal lépj előre!

-          A bal kezeddel fogd meg a jobb füledet! stb.

Nehezített változat: A játékvezető előre elmondja az utasításokat (3-4 feladat) a gyerek figyel, és utána önállóan megpróbálja végrehajtani. Ha jól oldotta meg a feladatot, választ végrehajtót.

                 

Tűz, víz

Eszköz: -

Kiválasztunk egy gyereket, majd kiküldjük a szobából. Ezután egy előre megbeszélt tárgyat eldugunk, s behívjuk a gyereket, akinek keresni kell az eldugott tárgyat. Miközben keresi a tárgyat, ha közeledik hozzá, a többiek kiabálják: langyos, meleg, forró; ha megtalálta: tűz, tűz; amikor távolodik tőle, akkor hideg, fagyos, vizes szavakat kiabálják. Ha megtalálta, új játékos megy ki.

           

 Fekete, fehér, igen, nem

Eszköz: -

A játékban van egy kérdező és egy válaszoló. A válaszoló nem mondhatja ki a játék címében megjelölt szavakat. Aki mégis kiejti az zálogot ad, vagy az adott körből kiesik. Ha meghatározott időn belül a kérdező – ügyes kérdéseivel – nem tudja a tiltott szavak valamelyikének kimondására késztetni a válaszolót, akkor ő is zálogot ad, vagy helyette az ügyes válaszoló kérdez tovább.

 

Figyelj, tapsolj!

Eszköz: -

A pedagógus egy kis történetet olvas fel, de előtte megmondja, hogy melyik szóra kell figyelniük a gyerekeknek. Például megegyeznek abban, hogy labda, akkor valahányszor ezt a szót hallják, tapsolnak vagy koppintnak egyet.

 

                 

Hajtsd végre, amit súgok?

Eszköz: -

A gyerekek körbe ülnek. A játékvezető egy gyereket magához hív és úgy, hogy a többiek ne halják meg, a fülébe súg egy feladatot, amit ennek a gyereknek meg kell oldania. Pl.:

  • Menj ki az ajtón, kopogj és gyere be!
  • Eredj át Terike nénihez és kérj tőle egy vonalzót.
  • Ezt a ceruzát vidd ki Irénke néninek!

Minden feladatot lassan végezzen!

A többiek csendben figyelik, hogy mit csinál, s igyekeznek kitalálni, hogy mit súgott a játékvezető. Legközelebb annak a gyereknek a fülébe lehet súgni, aki leghamarabb találta ki a feladatot.

                 

Állathang-utánzók

 

Vau-vau kutyus

Eszköz: kendő

Körben állunk. Bekötjük az egyik gyermek szemét, aki a kör közepére áll, ő lesz a “gazdi”. A többiek körben állnak, ők lesznek a “kutyusok”. A gazdi háromszor megfordul a tengelye körül, s amikor megáll, rámutat valakire, és azt mondja: "Ugass kutyus, vau-vau!" 

Akire rámutatott, annak ugatni kell, a gazdinak pedig ki kell találnia, ki a kutyus.

Ha téved, helyet cserél a kutyussal. Ha felismeri, maradhat a kör közepén, vagy fordítva.

Más állathanggal is játszhatjuk.

 

Kismadárka

Eszköz: -

A gyermekek félkörben állnak, vagy ülnek. Néhány lépéssel előttük nekik háttal ül az egyik gyermek. Mikor ez a gyermek azt mondja:

"Kismadárka adj egy hangot!" akkor a játékvezető rámutat valakire, akinek hangosan kukorékolnia vagy az előre megmegbeszélt madár hangot kell utánoznia. A kérdezőnek ki kell találnia, hogy melyik gyermek szólt.

Nehezíthetjük a játékot, ha elváltoztatja a hangját.  Ha eltalálta, helyet cserélnek. Csak akkor játszhatjuk, ha a gyermekek jól ismerik, és meg tudják különböztetni egymás hangját.

 

Hang a térben

Eszköz:  felhúzható kis zenedoboz, vagy bébi játék 

Az óvodapedagógus megkéri a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket, boruljanak az asztalra, vagy az tenyerükbe. Majd elhelyezi kissé felhúzva a játékot a terem egyik zugában, úgy, hogy ne legyen látható. A gyerekek csak fülelnek. Amikor a hang megszűnik, az pedagógus kiválaszt 5-6 gyereket, akik elindulnak, az immár hangot nem adó tárgyat megkeresni annak alapján, hogy hol hallották.

Aki megtalálja, az dughatja el legközelebb.

Olyan helyet is választhatunk a tárgynak, ahol hangja módosítottan szólal meg, pl. szekrénybe, polc alá rejtjük stb.  

 

Kutya kergeti a cicát

Eszköz: -

Minden gyermek választ magának egy olyan állatot, amelyiknek ismeri a hangját. Egymás között is megbeszélik.

Kutya kezdi: "A kutya kergeti a cicát, vau-vau."
A cicának folytatni kell, átveszi a szót: "A cica kergeti a kecskét, miau, miau."
Most már a kecskének kell folytatnia. “A kecske kergeti a kakast, mekk, mekk.”
Kakas folytatja: “Kakas kergeti az egeret, cin, cin.”

Többször is sorra kerülhetnek egymás után.

 

Állatkertben

Eszköz: -

Mindenki kiválaszt egy-egy állatkerti állatot, melyet hanggal, mozgással megszemélyesít.

A többieknek ki kell találniuk, melyik állatra gondoltak.

 

Hang a térben – csörgősipka

Eszköz: csörgősipka

Egész csoporttal játszható már középső csoporttól.

A gyerekek egy helyben ülnek vagy állnak, becsukott szemmel.

Az egyik gyerek csörgősipkát tesz a fejére, vagy csengős pántot a kezére, lábára. Ő járkál a teremben fel és alá.

Egy pillanatban megáll. A többieknek - még szintén csukott szemmel - rá kell mutatniuk a térben arra a pontra, ahol megállt a csörgősipkás.

Azok közül válasszunk új zajkeltőt, aki a legközelebbi pontra mutatott rá.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 47
Tegnapi: 116
Heti: 47
Havi: 2 463
Össz.: 173 339

Látogatottság növelés
Oldal: Figyelem fejlesztő játékok
OVI - ISI és DRÁMA - OVI - © 2008 - 2019 - ovi-isi.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »